PERUTUSAN DEKAN FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT SEMPENA iCEPS-6 2010

Sunday, February 28, 2010

OBJEKTIF iCEPS 6


OBJEKTIF KONVENSYEN
  • Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas kepada peserta berkaitan keusahawanan dan konsep perlaksanaannya.  Ia juga menyediakan ruang dan peluang kepada para peserta bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan agar ianya mampu untuk dijadikan sebagai medium untuk membangunkan umat  Islam di negara ini.
  • Menggalakkan peserta khususnya mahasiswa melibatkan diri secara aktif dalam program keusahawanan demi meningkatkan ekonomi negara sekaligus membuka ruang untuk membina jaringan perniagaan.
  •  Mempromosikan lagi USIM kepada masyarakat umum sebagai Institusi    Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang sedang meningkat maju.
  • Sebagai persediaan kepada pelajar-pelajar USIM dalam menghadapi alam pekerjaan.
  • Meningkatkan daya saing serta semangat juang yang tinggi di kalangan mahasiswa/i USIM.
  • Merealisasikan agenda kerajaan iaitu meningkatkan golongan usahawan di kalangan bumiputera dan seterusnya meningkatkan perkembangan ekonomi negara.

No comments:

Post a Comment