PERUTUSAN DEKAN FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT SEMPENA iCEPS-6 2010

Biro Keselamatan

1.       Yosni Rabiatul Nadiah Binti Yong
2.       Norsafika Binti Subrata
3.       Nor Amalina Binti Razali
4.       Nor Hidayah Binti Hasbullah